Uitzendkracht         Detachering         Werving en selectie

Nadat u de gewenste uitzendkracht heeft gekozen, wordt in overleg met u en de kandidaat een brutoloon afgesproken. Dit brutoloon vormt de basis voor het uurtarief dat u in rekening wordt gebracht. Een toelichting op de berekening daarvan leest u hier.

Nadat er overeenstemming is bereikt, ontvangt u van ons een opdrachtbevestiging met de gemaakte afspraken. Na de ondertekening hiervan kan uw nieuwe medewerker bij u aan de slag.

Alle uitzendkrachten houden per week de gewerkte uren bij op een zogenaamd uurbriefje. Aan het eind van de werkweek controleert en accordeert u deze waarna de uitzendkracht dit urenoverzicht bij ons inlevert. Aan de hand hiervan ontvangt u wekelijks en per pompstation een factuur. Ter controle wordt daarbij een kopie van het uurbriefje bijgevoegd.